Można korzystać po rejestracji na stronie: www.ceeol.com, Płatne Wzory aktywności fizycznej i zachowań o różnym ryzyku u młodzieży z krajów wyszehradzkich Autor (autorzy): Joanna Mazur, Tibor Baska, Anna Kowalewska, Hanna Nałęcz, Ágnes Erdősné Németh, Erik Sigmund, Dorota Zawadzka. Celem tego artykułu jest przedstawienie

Autorka Marta Makara-Studzińska Psychiatria 2013;10(2):76-83. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodzieży, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. Jednostki te kierują się różną motywacją, a samobójstwo często poprzedzają traumatyczne zdarzenia. Cel pracy. Celem niniejszej