Można korzystać po rejestracji na stronie: www.ceeol.com, Płatne Wzory aktywności fizycznej i zachowań o różnym ryzyku u młodzieży z krajów wyszehradzkich Autor (autorzy): Joanna Mazur, Tibor Baska, Anna Kowalewska, Hanna Nałęcz, Ágnes Erdősné Németh, Erik Sigmund, Dorota Zawadzka. Celem tego artykułu jest przedstawienie

Autorki narzędzia badawczego: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan - Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny;prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska - Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski Narzędzie przygotowane w ramach programu