Autorki narzędzia badawczego: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan - Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny;prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska - Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski Narzędzie przygotowane w ramach programu

Autorki : Aleksandra Bąbik, Dominik Olejniczak Warszawski Uniwersytet Medyczny Celem artykułu jest analiza problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań zamachów samobójczych oraz udzielania skutecznej pomocy osobom nimi zagrożonym. W artykule omówiono podstawowe definicje, statystyki i uwarunkowania zamachów samobójczych istotne