Instytut Edukacji Pozytywnej

Dowiedz się więcej o naszych programach i działaniach na rzecz edukacji w Polsce

instytut w liczbach@2x

Działamy z placówkami oświaty od 5 lat

Instytut Edukacji Pozytywnej jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce wspiera szkoły i placówki edukacyjne oraz społeczności lokalne w kompleksowym wprowadzaniu zmian i rozwoju kompetencji i wiedzy poprzez indywidualnie budowane programy wsparcia oparte na pełnej diagnozie i analizie potrzeb, problemów i możliwości danej społeczności i podmiotu.

Spot kampanii „Myślę Pozytywnie”

Działamy w profilaktyce

Realizujemy szereg projektów edukacyjnych w zakresie: profilaktyki zdrowia psychicznego, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy i agresji, przedsiębiorczości i aktywnych postaw młodych obywateli, edukacji kulturalnej i naukowej, budowania partnerstw lokalnych oraz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Fundacja w projektach łączy ze sobą podmioty ze świata biznesu, nauki i edukacji. Obecnie zespół ekspercki Instytutu Edukacji Pozytywnej liczy ponad 96 specjalistów. Stałym wsparciem Fundacji objętych jest ponad 420 szkół i placówek edukacyjnych w całej Polsce, około 680 szkół korzysta z projektów realizowanych przez nasz zespół.

2019 w liczbach

W szkoleniach, superwizjach, mentoringu i konferencjach wzięło udział ponad 36 tys. nauczycieli, pedagogów, psychologów i edukatorów. W warsztatach i doradztwie specjalistycznym wzięło udział około 70 tys. dzieci i młodzieży. W warsztatach, szkoleniach i konferencjach tematycznych wzięło udział ponad 6 tys. rodziców. Z doradztwa specjalistycznego, mentoringu i wsparcia warsztatowo- szkoleniowego skorzystało około 23 tys. pracowników sektora administracji publicznej.

Z kim działamy?

Współpracujemy przede wszystkim z organami prowadzącymi szkoły i placówki edukacyjno- wychowawcze, kuratoriami oświaty, urzędami wojewódzkimi, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli, poradniami pedagogiczno- psychologicznymi, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, otoczeniem biznesowym i uczelniami wyższymi z Polski i zagranicy.