1.19k

Autorki : Lek. Magdalena Miernik-Jaeschke, prof. dr hab. Irena Namysłowska -  Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Z artykułu można się dowiedzieć: Co to jest depresja? Jak często zaburzenia depresyjne występują u dzieci

910

Uczeni szacują, że u około 40 proc. osób z zaburzeniami depresyjnymi korzenie choroby tkwią w genach. Reszta to wpływ czynników środowiskowych. Zaburzenia depresyjne są już zmorą współczesnej ludzkości. Szacuje się, że ryzyko zachorowania na depresję przez całe życie wynosi 10-15 proc. Światowa

1k

Autorka : Constance Hammen Przekład: Małgorzata Trzebiatowska Psychologia kliniczna została tak pomyślana, aby przezwyciężyć trudności, jakie występują w tradycyjnych podręcznikach, w przekazaniu, na czym naprawdę polegają zaburzenia psychiczne. Studenci psychologii, medycyny, pielęgniarstwa i pomocy społecznej, a także zapracowani przedstawiciele innych zawodów, potrzebują

732

Autorka Joanna Włodarczyk Fundacja Dzieci Niczyje Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski 76,4% nastolatków (14–17 lat) w Polsce doświadczyło co najmniej jednego z typów zagrożeń: agresja elektroniczna, spotkanie z osobą poznaną w internecie, kontakt z pornografią, kontakt z innymi potencjalnie szkodliwymi treściami. W artykule

753

Autor : Jacek Bomba Psychoterapia 3 (154) 2010 strony: 37–47 Autor artykułu omawia obecne we współczesnej literaturze światowej raporty z badań i meta-analizy dotyczące potwierdzenia skuteczności psychoterapii dzieci i młodzieży. Formułuje wnioski co do konieczności rozwoju empirycznej weryfikacji skuteczności stosowanych w leczeniu metod

1.16k

Autorzy: Marcin Mikoś, Michał Mikoś, Hanna Mikoś, Monika Obara-Moszyńska, Marek Niedziela Nowiny Lekarskie 2010, 79, 5, 397–402 Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wśród osób dorosłych a także wśród dzieci i młodzieży w różnych społecznościach osiąga obecnie rozmiary ogólnoświatowej epidemii. Otyłość staje się dominującą przyczyną

1.81k

Pod redakcją Joanny Mazur Wyniki Badań  HBSC 2014 Autorzy opracowania: Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka mgr Anna Dzielska, dr med. Maria Jodkowska, dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, dr hab. n. o zdr. Joanna Mazur, dr hab. med. Anna Oblacińska, mgr

1.17k

Raport z badań Zdrowie psychiczne młodzieży. Przy współpracy : Instytut Matki i Dziecka. Fundacja Erasmus + Aventura Soccial- Associccao Autorzy: Dorota Kleszczewska, Joanna mazur, Anna dzielska, Agnieszka michalska, Fundacja Instytutu Matki i Dziecka Uniwersytet Warszawski Margarida Gaspar de Matos, Teresa Santos, Tania Gaspar, Cátia Branquinho, Maria Inês Antão, Fábio

1.13k

Można korzystać po rejestracji na stronie: www.ceeol.com, Płatne Wzory aktywności fizycznej i zachowań o różnym ryzyku u młodzieży z krajów wyszehradzkich Autor (autorzy): Joanna Mazur, Tibor Baska, Anna Kowalewska, Hanna Nałęcz, Ágnes Erdősné Németh, Erik Sigmund, Dorota Zawadzka. Celem tego artykułu jest przedstawienie