1.06k

Autorka: IWONA JANCZAREK, Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z psychiatrą dr. n. med. Sławomirem Murawcem z NZOZ Centrum Terapii Dialog w Warszawie. Źródło: Puls Medycyny O czym przeczytasz w tym artykule: Objawy somatyczne mogą utrudniać diagnozę depresji u nastolatków, Depresja u nastolatków - spektrum

1.5k

Autorka: Ewa Michalska O czym przeczytasz w tym artykule: Rosnąca fala samobójstw w Polsce. Dlaczego coraz młodsze osoby mają myśli samobójcze? Kondycja rodziny a funkcjonowanie dziecka. Mieć rację, czy relację? Co uniemożliwia dobre relacje z dzieckiem? Prośba o pomoc to nie

1.24k

Artykuł nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży. Ale wśród dzieci i młodzieży coraz częściej takie sytuacje się zdarzają. Autor: Jarosław Rosiński O czym przeczytasz w tym artykule: Czym jest dysmorfofobia? Objawy dysmorfofobii. Rodzaje dysmorfofobii – bigoreksja i tanoreksja. Czy anoreksja jest

968

Autor: Jarosław Rosiński O czym przeczytasz w tym artykule: Kryteria diagnostyczne depresji u dzieci. Czym różni się depresja u dzieci i młodzieży od depresji dorosłych? Depresja to problem narastający, może być też nawracający. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży. Kiedy zmiany

1.58k

Autorki: dr hab. Barbara Remberk, dr Anna Z. Antosik-Wójcińska, mgr Marta Baron. Instytut psychiatrii i neurologii w warszawie W opracowaniu znajdują się miedzy innymi takie tematy: Czynniki ryzyka depresji u dzieci i młodzieży Metody zapobiegania, wczesne wykrywanie i leczenie depresji młodzieńczej

880

Autorka: Małgorzata Kaferska-Łysek "Młodzi ludzie i zdrowie psychiczne w zmieniającym się świecie" to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Co piąty nastolatek ma problemy psychiczne lub behawioralne – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia w związku z obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego.

865

W języku potocznym często używamy, a może nawet nadużywamy słowa „depresja”. Mówimy: „chyba mam depresję”, „co za depresyjna pogoda”, „nie bądź taki depresyjny”. Zazwyczaj, kiedy tak mówimy, myślimy o naszej reakcji na jakieś trudne wydarzenia, które wywołało w nas smutek,

824

Autorka Marta Makara-Studzińska Psychiatria 2013;10(2):76-83. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodzieży, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. Jednostki te kierują się różną motywacją, a samobójstwo często poprzedzają traumatyczne zdarzenia. Cel pracy. Celem niniejszej

1.07k

Autorki :Aleksandra Dymowska,  Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, Katarzyna Nowicka-Sauer, Zakład Katedra Medycyny Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Medycyny Rodzinnej, Gdański Uniwersytet Medyczny STRESZCZENIE Wstęp. Depresja wśród nastolatków jest częstym problemem, szczególnie zaś w okresie późnej adolescencji. Cel pracy. Celem

1.02k

Autorka : Kuberska-Przekwas Krystyna Artykuł zawiera próbę zdefiniowania zjawiska oraz omówienie specyfiki samobójstw dzieci i młodzieży. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży autorkę, jako psychopedagoga, interesuje szczególnie, co jest podkreślone w niniejszej pracy. Zapobieganie samobójstwom i programy zapobiegania – SUPRE, zapoczątkowane

796

Ze względu na nieco inne przejawy depresji u dzieci, nie jest zazwyczaj tak szybko diagnozowana a u części z nich w ogóle nie zostaje rozpoznana. U osób nieletnich rzadko występują typowe objawy stanów depresyjnych, jakie zauważamy u osób dorosłych. Depresja u

1.14k

Raport zawiera analizę bieżącej sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie oraz wskazuje na najważniejsze problemy. Tematem przewodnim dorocznego zjazdu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC – który w br. odbył się w dniach 19-21 września w Paryżu –

840

Raport o poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest to raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w sprawie zdrowia psychicznego dzieci w Europie.