1.33k

Artykuł nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży. Ale wśród dzieci i młodzieży coraz częściej takie sytuacje się zdarzają. Autor: Jarosław Rosiński O czym przeczytasz w tym artykule: Czym jest dysmorfofobia? Objawy dysmorfofobii. Rodzaje dysmorfofobii – bigoreksja i tanoreksja. Czy anoreksja jest

916

Autorka Marta Makara-Studzińska Psychiatria 2013;10(2):76-83. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodzieży, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. Jednostki te kierują się różną motywacją, a samobójstwo często poprzedzają traumatyczne zdarzenia. Cel pracy. Celem niniejszej

919

Autorki : Aleksandra Bąbik, Dominik Olejniczak Warszawski Uniwersytet Medyczny Celem artykułu jest analiza problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań zamachów samobójczych oraz udzielania skutecznej pomocy osobom nimi zagrożonym. W artykule omówiono podstawowe definicje, statystyki i uwarunkowania zamachów samobójczych istotne

1.2k

Raport zawiera analizę bieżącej sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie oraz wskazuje na najważniejsze problemy. Tematem przewodnim dorocznego zjazdu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC – który w br. odbył się w dniach 19-21 września w Paryżu –