2.4k

Autorki narzędzia badawczego: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan - Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny;prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska - Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski Narzędzie przygotowane w ramach programu

1.58k

Autorki: dr hab. Barbara Remberk, dr Anna Z. Antosik-Wójcińska, mgr Marta Baron. Instytut psychiatrii i neurologii w warszawie W opracowaniu znajdują się miedzy innymi takie tematy: Czynniki ryzyka depresji u dzieci i młodzieży Metody zapobiegania, wczesne wykrywanie i leczenie depresji młodzieńczej

1.13k

Autorki : Lek. Magdalena Miernik-Jaeschke, prof. dr hab. Irena Namysłowska -  Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Z artykułu można się dowiedzieć: Co to jest depresja? Jak często zaburzenia depresyjne występują u dzieci

824

Autorka Marta Makara-Studzińska Psychiatria 2013;10(2):76-83. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodzieży, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. Jednostki te kierują się różną motywacją, a samobójstwo często poprzedzają traumatyczne zdarzenia. Cel pracy. Celem niniejszej

953

Autorka : Constance Hammen Przekład: Małgorzata Trzebiatowska Psychologia kliniczna została tak pomyślana, aby przezwyciężyć trudności, jakie występują w tradycyjnych podręcznikach, w przekazaniu, na czym naprawdę polegają zaburzenia psychiczne. Studenci psychologii, medycyny, pielęgniarstwa i pomocy społecznej, a także zapracowani przedstawiciele innych zawodów, potrzebują

856

Autorki : Aleksandra Bąbik, Dominik Olejniczak Warszawski Uniwersytet Medyczny Celem artykułu jest analiza problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań zamachów samobójczych oraz udzielania skutecznej pomocy osobom nimi zagrożonym. W artykule omówiono podstawowe definicje, statystyki i uwarunkowania zamachów samobójczych istotne

1.75k

Pod redakcją Joanny Mazur Wyniki Badań  HBSC 2014 Autorzy opracowania: Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka mgr Anna Dzielska, dr med. Maria Jodkowska, dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, dr hab. n. o zdr. Joanna Mazur, dr hab. med. Anna Oblacińska, mgr

783

Ryzykowne zachowanie w okresie dojrzewania Autor (autorzy): Anna Kowalewska, Anna Dzielska Można korzystać po rejestracji na stronie: www.ceeol.com, Płatne Celem artykułu jest przegląd pytań związanych z zachowaniem ryzykownym wśród młodzieży w Polsce. Po pierwsze, autorzy przedstawiają podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące tworzenia i utrzymywania ryzykownych zachowań

1.08k

Można korzystać po rejestracji na stronie: www.ceeol.com, Płatne Wzory aktywności fizycznej i zachowań o różnym ryzyku u młodzieży z krajów wyszehradzkich Autor (autorzy): Joanna Mazur, Tibor Baska, Anna Kowalewska, Hanna Nałęcz, Ágnes Erdősné Németh, Erik Sigmund, Dorota Zawadzka. Celem tego artykułu jest przedstawienie