1.15k

Autorki :Aleksandra Dymowska,  Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Gdański, Katarzyna Nowicka-Sauer, Zakład Katedra Medycyny Zakład Medycyny Rodzinnej, Katedra Medycyny Rodzinnej, Gdański Uniwersytet Medyczny STRESZCZENIE Wstęp. Depresja wśród nastolatków jest częstym problemem, szczególnie zaś w okresie późnej adolescencji. Cel pracy. Celem

950

Autorki : Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża Materiał przygotowany w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólno-dostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje o tym, czym jest interwencja

1.2k

Raport zawiera analizę bieżącej sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie oraz wskazuje na najważniejsze problemy. Tematem przewodnim dorocznego zjazdu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC – który w br. odbył się w dniach 19-21 września w Paryżu –

1.04k

Wciąż są problemy z nauczaniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a system indywidualnych zajęć dla nich praktycznie przestał istnieć. Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do

1.49k

Aż 40 proc. polskich nastolatków z powodu stresu narzeka na bóle głowy i brzucha. Coraz więcej ma trudności z zasypianiem lub jest rozdrażniona. Coraz więcej nastolatek ma niską samoocenę. Artykuł jest oparty na ankietach uczniów. Wzięło w nim udział blisko 8