916

Autorka Marta Makara-Studzińska Psychiatria 2013;10(2):76-83. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodzieży, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. Jednostki te kierują się różną motywacją, a samobójstwo często poprzedzają traumatyczne zdarzenia. Cel pracy. Celem niniejszej

750

Autorka Joanna Włodarczyk Fundacja Dzieci Niczyje Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski 76,4% nastolatków (14–17 lat) w Polsce doświadczyło co najmniej jednego z typów zagrożeń: agresja elektroniczna, spotkanie z osobą poznaną w internecie, kontakt z pornografią, kontakt z innymi potencjalnie szkodliwymi treściami. W artykule

766

Autor : Jacek Bomba Psychoterapia 3 (154) 2010 strony: 37–47 Autor artykułu omawia obecne we współczesnej literaturze światowej raporty z badań i meta-analizy dotyczące potwierdzenia skuteczności psychoterapii dzieci i młodzieży. Formułuje wnioski co do konieczności rozwoju empirycznej weryfikacji skuteczności stosowanych w leczeniu metod

1.18k

Autorzy: Marcin Mikoś, Michał Mikoś, Hanna Mikoś, Monika Obara-Moszyńska, Marek Niedziela Nowiny Lekarskie 2010, 79, 5, 397–402 Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wśród osób dorosłych a także wśród dzieci i młodzieży w różnych społecznościach osiąga obecnie rozmiary ogólnoświatowej epidemii. Otyłość staje się dominującą przyczyną

1.19k

Raport z badań Zdrowie psychiczne młodzieży. Przy współpracy : Instytut Matki i Dziecka. Fundacja Erasmus + Aventura Soccial- Associccao Autorzy: Dorota Kleszczewska, Joanna mazur, Anna dzielska, Agnieszka michalska, Fundacja Instytutu Matki i Dziecka Uniwersytet Warszawski Margarida Gaspar de Matos, Teresa Santos, Tania Gaspar, Cátia Branquinho, Maria Inês Antão, Fábio

703

Autor: Roksana Maślankiewicz, Martyna Bójko Według danych Eurostatu, opracowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Polska jest na drugim miejscu pod względem samobójstw dzieci i młodzieży do 19 roku życia. Tymczasem, jak od miesięcy donoszą media, polska psychiatria dziecięca tonie.

769

www.ezop.edu.pl Badanie EZOP jest pierwszym w Polsce badaniem stanu zdrowia psychicznego Polaków na tak dużej  róbie –10000  respondentów. Jego realizację umożliwiło wsparcie finansowe Norweskiego Mechanizmu Finansowegooraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W badaniach wykorzystano najnowszą wersję kwestionariusza CIDI (Composite  nternational Diagnostic

899

Raport o poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest to raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w sprawie zdrowia psychicznego dzieci w Europie.