1.24k

Artykuł nie dotyczy tylko dzieci i młodzieży. Ale wśród dzieci i młodzieży coraz częściej takie sytuacje się zdarzają. Autor: Jarosław Rosiński O czym przeczytasz w tym artykule: Czym jest dysmorfofobia? Objawy dysmorfofobii. Rodzaje dysmorfofobii – bigoreksja i tanoreksja. Czy anoreksja jest

968

Autor: Jarosław Rosiński O czym przeczytasz w tym artykule: Kryteria diagnostyczne depresji u dzieci. Czym różni się depresja u dzieci i młodzieży od depresji dorosłych? Depresja to problem narastający, może być też nawracający. Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży. Kiedy zmiany

689

Ministerstwo edukacji Narodowej Problematyka zdrowia psychicznego człowieka, ochrony zdrowia, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu uwzględniona jest w odpowiednim zakresie w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół na

877

Autorki : Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża Materiał przygotowany w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólno-dostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje o tym, czym jest interwencja

772

Informator dla chorujących, ich rodzin i przyjaciół Autor: Prof. Maria Załuska Szukając w nich wiedzy i wskazówek warto zastanowić się, co można, co należałoby zrobić, aby formy organizacji dostępne w Polsce i dostępne w lokalnej społeczności i zachęcały do poszukiwania pomocy, a nie odpychały

925

Wciąż są problemy z nauczaniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a system indywidualnych zajęć dla nich praktycznie przestał istnieć. Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do