Źródło: Puls Medycyny Wyodrębnienie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych – przewiduje projekt noweli rozporządzenia, który 11 lipca został skierowany do konsultacji. Obecna sytuacja w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w populacji dzieci i młodzieży wskazuje