Raport o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży trafił do premiera na Prawo.pl

Raport zawiera analizę bieżącej sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Europie oraz wskazuje na najważniejsze problemy.

Tematem przewodnim dorocznego zjazdu Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC – który w br. odbył się w dniach 19-21 września w Paryżu – było zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Uczestnicy zjazdu dostrzegli w poruszonej problematyce wiele wyzwań.