Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie

Danuta Ponczek, Iwona Olszowy

Styl życia każdego człowieka w dużym stopniu determinuje jego zdrowie. Przedstawiono w artykule `aspekty związane z pojęciami: młodzież, adolescencja, zachowania zdrowotne, styl życia i wpływ jego elementów na stan zdrowia młodego człowieka. Zaprezentowano charakterystykę okresu młodzieńczego, w tym rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny, społeczny, a także kształtowanie się tożsamości młodych ludzi. Przedstawiono zadania rozwojowe w okresie adolescencji oraz znaczenie edukacji zdrowotnej.

Podano kilka definicji stylu życia i opisano jego pozytywny lub negatywny wpływ na zdrowie.