Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej

Autorki : Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża

Materiał przygotowany w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólno-dostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o tym, czym jest interwencja kryzysowa, jakimi rządzi się prawami, co może czuć osoba dotknięta kryzysem i czego może potrzebować.