Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator dla chorujących, ich rodzin i przyjaciół

Autor:

Prof. Maria Załuska

Szukając w nich wiedzy i wskazówek warto zastanowić się, co można, co należałoby zrobić, aby formy organizacji dostępne w Polsce i dostępne w lokalnej społeczności i zachęcały do poszukiwania pomocy, a nie odpychały od niej.

W kolejnych rozdziałach tej książki zostaną przedstawione aktualne zasoby organizacyjne systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, a także podstawowe informacje o tym jak współczesna psychiatria opisuje i rozumie zaburzenia, którymi się zajmuje.