Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka

autorka: Aneta Kwaśny

“Poczucie własnej wartości (…) to zaufanie do własnej umiejętności myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami życie. Wiara w nasze prawo do szczęścia, poczucia, że jest się wartościowym człowiekiem, zasługującym na miłość, uprawnionym do spełniania własnych potrzeb i realizacji pragnień oraz czerpania satysfakcji z efektów własnych starań”.

N.Branden

“Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości”, GWP, 2007