Raport ENOC ws. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Europie w tym Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów (PDF)

Raport o poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest to raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w sprawie zdrowia psychicznego dzieci w Europie.