Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia , Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 12, 2014

Można korzystać po rejestracji na stronie: www.ceeol.com,

Płatne

Wzory aktywności fizycznej i zachowań o różnym ryzyku u młodzieży z krajów wyszehradzkich

Autor (autorzy): Joanna Mazur, Tibor Baska, Anna Kowalewska, Hanna Nałęcz, Ágnes Erdősné Németh, Erik Sigmund, Dorota Zawadzka.

Celem tego artykułu jest przedstawienie wzorców zachowań zdrowotnych młodzieży z krajów wyszehradzkich (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja). Wykorzystano dane dotyczące 5588 15-letnich uczniów, ankietowane podczas roku szkolnego 2009/10 w ramach badania HBSC (Zachowania zdrowotne u dzieci w wieku szkolnym). Znaleziono pięć klastrów (instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą) o różnych wzorcach zachowania. Najbardziej pozytywny model (wysoki poziom aktywności fizycznej i niski poziom zachowań ryzykownych) stwierdzono u 35,6% nastolatków z tych krajów. Jednak u 26,7% relatywnie wysoka aktywność fizyczna współistnieje z wysokim lub bardzo wysokim poziomem zachowań ryzykownych. We wszystkich krajach więcej negatywnych modeli można znaleźć w biednych rodzinach i studentach o słabych osiągnięciach akademickich. Młodzież zaliczana do bardziej pozytywnych wzorców zachowań jest bardziej zadowolona ze swojego życia.