Narzędzia do badania klimatu szkoły


Autorki narzędzia badawczego: dr n. hum. Magdalena Woynarowska-Sołdan – Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska
– Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Narzędzie przygotowane w ramach programu „Myślę Pozytywnie 2019” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Celem badania klimatu szkoły jest zbadanie percepcji klimatu psychospołecznego szkoły/klasy przez różne grupy społeczności szkół.

Umożliwi to:

   • identyfikację korzystnych i niekorzystnych elementów klimatu społecznego szkoły/klasy z perspektywy różnych grup społeczności szkoły;
   • poznanie dotychczas nieujawnionych problemów, które mogą być rozwiązane.
    Może to być użyteczne w doskonaleniu szkoły, poprawie jakości jej pracy i samopoczucia społeczności szkolnej.

W badaniu postrzegania klimatu społecznego przez poszczególne grupy społeczności szkoły uwzględniono różne wymiary. Większość z nich zawiera stwierdzenia (zdania) sformułowane pozytywnie, w kilku wymiarach stwierdzenia sformułowano negatywnie.

Źródła:

 1. W badaniu uczniów, pracowników szkoły i rodziców uczniów wykorzystano metody i techniki opracowane dla potrzeb autoewaluacji w szkołach promujących zdrowie:
   • Woynarowska-Sołdan M. (2006), Standard 4, Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie, „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole”, 11:102–132
   • Woynarowska B. (red.) (2016), Szkoła promująca zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, Warszawa: ORE.
 1. W badaniu dyrekcji szkoły wykorzystano elementy kwestionariusza „Środowisko szkoły a zdrowie”:
   • Woynarowska-Sołdan M., Małkowska-Szkutnik A. (2011), Postrzeganie przez dyrektorów szkół klimatu społecznego i problemów występujących w środowisku społecznym szkoły, Ruch Pedagogiczny, 5–6:31–43.

Narzędzia proponowane do wykorzystania w niniejszym badaniu zostały zmodyfikowane i przystosowane do jego potrzeb.