Samobójstwa dzieci i młodzieży jako choroba społeczna

Autorka : Kuberska-Przekwas Krystyna

Artykuł zawiera próbę zdefiniowania zjawiska oraz omówienie specyfiki samobójstw dzieci i młodzieży. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży autorkę, jako psychopedagoga, interesuje szczególnie, co jest podkreślone w niniejszej pracy. Zapobieganie samobójstwom i programy zapobiegania – SUPRE, zapoczątkowane w 1999 roku przez WHO, są adresowane do następujących grup społecznych: pracowników służby zdrowia, nauczycieli i pedagogów, organizacji społecznych, rządów, legistratorów, osób zajmujących się zawodowo środkami przekazu, a także rodziców i społeczności. W artykule autorka wykorzystała również dane z interesujących badań studentki W. Jagustym, zawarte w jej pracy magisterskiej „Samobójstwa dzieci i młodzieży w okresie adole- scencji”. Rozmowa autorki z prof. zw. dr. hab. Brunonem Hołystem, która dotyczy aktualnych działań podejmowanych w naszym kraju przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, powołane w 2002 roku, pozwala nakreślić również współczesny obraz profilaktyki w tym zakresie.