Autorka Marta Makara-Studzińska Psychiatria 2013;10(2):76-83. Z roku na rok systematycznie wzrasta liczba zamachów samobójczych wśród młodzieży, a także obniża się próg wiekowy osób podejmujących próby samobójcze. Jednostki te kierują się różną motywacją, a samobójstwo często poprzedzają traumatyczne zdarzenia. Cel pracy. Celem niniejszej

Autorka Joanna Włodarczyk Fundacja Dzieci Niczyje Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski 76,4% nastolatków (14–17 lat) w Polsce doświadczyło co najmniej jednego z typów zagrożeń: agresja elektroniczna, spotkanie z osobą poznaną w internecie, kontakt z pornografią, kontakt z innymi potencjalnie szkodliwymi treściami. W artykule

Autor : Jacek Bomba Psychoterapia 3 (154) 2010 strony: 37–47 Autor artykułu omawia obecne we współczesnej literaturze światowej raporty z badań i meta-analizy dotyczące potwierdzenia skuteczności psychoterapii dzieci i młodzieży. Formułuje wnioski co do konieczności rozwoju empirycznej weryfikacji skuteczności stosowanych w leczeniu metod

Raport z badań Zdrowie psychiczne młodzieży. Przy współpracy : Instytut Matki i Dziecka. Fundacja Erasmus + Aventura Soccial- Associccao Autorzy: Dorota Kleszczewska, Joanna mazur, Anna dzielska, Agnieszka michalska, Fundacja Instytutu Matki i Dziecka Uniwersytet Warszawski Margarida Gaspar de Matos, Teresa Santos, Tania Gaspar, Cátia Branquinho, Maria Inês Antão, Fábio

www.ezop.edu.pl Badanie EZOP jest pierwszym w Polsce badaniem stanu zdrowia psychicznego Polaków na tak dużej  róbie –10000  respondentów. Jego realizację umożliwiło wsparcie finansowe Norweskiego Mechanizmu Finansowegooraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W badaniach wykorzystano najnowszą wersję kwestionariusza CIDI (Composite  nternational Diagnostic

Raport o poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest to raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w sprawie zdrowia psychicznego dzieci w Europie.