Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży

Autorka: lek. med. Magdalena Miernik

Psychiatra dzieci i młodzieży, NZOZ Centrum Dobrej Terapii

Z artykułu można się dowiedzieć:

  • Co to znaczy somatyzacja?
  • Jakie są przyczyny zaburzeń somatyzacyjnych?
  • Jakie postaci zaburzeń somatyzacyjnych spotyka się u dzieci i młodzieży?
  • W jaki sposób ustala się rozpoznanie zaburzeń somatyzacyjnych?
  • Jakie są metody leczenia zaburzeń somatyzacyjnych?
  • Czy w przypadku zaburzeń somatyzacyjnych jest możliwe całkowite wyleczenie?
  • Co możesz zrobić, aby pomóc swojemu dziecku?