Zachowania ryzykowne młodzieży – współczesne podejście do problemu

Ryzykowne zachowanie w okresie dojrzewania

Autor (autorzy): Anna Kowalewska, Anna Dzielska

Można korzystać po rejestracji na stronie: www.ceeol.com,

Płatne

Celem artykułu jest przegląd pytań związanych z zachowaniem ryzykownym wśród młodzieży w Polsce. Po pierwsze, autorzy przedstawiają podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące tworzenia i utrzymywania ryzykownych zachowań w okresie dojrzewania. Opisują także zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w podejściu do zapobiegania ryzykownym zachowaniom oraz rolę edukacji zdrowotnej w działaniach zapobiegawczych. Następnie autorzy analizują dane dotyczące ryzykownych zachowań nastolatków i oceniają ich użyteczność. W końcowej części omawiają wybrane wyniki działań przeciwko zachowaniom ryzykownym wśród polskich nastolatków.