Rekomendacje dotyczące postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji u dzieci i młodzieży

Autorki: dr hab. Barbara Remberk, dr Anna Z. Antosik-Wójcińska, mgr Marta Baron. Instytut psychiatrii i neurologii w warszawie

W opracowaniu znajdują się miedzy innymi takie tematy:

  • Czynniki ryzyka depresji u dzieci i młodzieży
  • Metody zapobiegania, wczesne wykrywanie i leczenie depresji młodzieńczej
  • Bariery wpływające na niską rozpoznawalność oraz niedostateczne leczenie depresji młodzieńczej
  • Kryteria kwalifikacji i zasad udzielania świadczeń w ramach programu
  • Zasady współpracy i wymiany informacji z placówkami realizującymi program
  • Program profilaktyki depresji dla lekarzy pediatrów
  • Przydatne narzędzia przesiewowe
  • Literatura – piśmiennictwo