Badania nad efektywnością psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

Autor : Jacek Bomba

Psychoterapia 3 (154) 2010 strony: 37–47

Autor artykułu omawia obecne we współczesnej literaturze światowej raporty z badań i meta-analizy dotyczące potwierdzenia skuteczności psychoterapii dzieci i młodzieży. Formułuje wnioski co do konieczności rozwoju empirycznej weryfikacji skuteczności stosowanych w leczeniu metod mimo przesłanek skłaniających do jej zaleceń w określonych zaburzeniach. Zwraca uwagę na znaczenie nurtu badań zmierzających do ustalenia mediatorów i moderatorów efektów psychoterapii.