Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB

Autorka Joanna Włodarczyk

Fundacja Dzieci Niczyje

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

76,4% nastolatków (14–17 lat) w Polsce doświadczyło co najmniej jednego z typów zagrożeń: agresja elektroniczna, spotkanie z osobą poznaną w internecie, kontakt z pornografią, kontakt z innymi potencjalnie szkodliwymi treściami. W artykule przedstawiono wyniki badania EU NET ADB dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu przez młodzież wraz z porównaniem do wyników podobnych badań. Badanie składało się z części ilościowej (kwestionariusze, reprezentatywna próba nastolatków) oraz jakościowej (wywiady). Uzyskane dane pokazują, że ponad połowa nastolatków jest odbiorcą treści nieodpowiednich dla młodych ludzi, co trzeci z młodych ludzi spotyka się z osobą poznaną w internecie, a co piąty — był ofiarą agresji elektronicznej.

Artykuł prezentuje główne obszary zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a więc obszarów, w których szczególnie ważna jest ich edukacja.