Improve the youth

Raport z badań

Zdrowie psychiczne młodzieży.

Przy współpracy :

Instytut Matki i Dziecka. Fundacja

Erasmus +

Aventura Soccial- Associccao

Autorzy:

Dorota Kleszczewska, Joanna mazur, Anna dzielska, Agnieszka michalska, Fundacja Instytutu Matki i Dziecka

Uniwersytet Warszawski

Margarida Gaspar de Matos, Teresa Santos, Tania Gaspar, Cátia Branquinho, Maria Inês Antão, Fábio Guedes, Aventura Social-Associação

Raport został przygotowany w ramach programu Improve the Youth i zawiera wyniki badań przeprowadzonych w Polsce oraz Portugalii. Celem projektu jest wsparcie młodzieży w jednej z najistotniejszych sfer życia, związanej ze zdrowiem psychicznym. Potrzeba przeprowadzenia niniejszego projektu wynika z pogarszających się z roku na rok wyników badań na temat zdrowia psychicznego młodzieży w Polsce. W realizację projektu zaangażowano środowisko lekarskie, osoby pracujące z młodzieżą, szkoły, osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki dotyczącej młodzieży oraz samą młodzież.

Raport przedstawia informacje oraz wyniki badań dotyczące poszczególnych elementów Rezultatu nr 1, a w szczególności:

Część I: Zdrowie psychiczne w okresie dojrzewania – podstawy teoretyczne.

Część II: Badanie na temat zdrowia psychicznego młodzieży.

  1. Zdrowie psychiczne młodzieży polskiej i portugalskiej. Analiza porównawcza.
  2. Zdrowie psychiczne w oczach młodzieży. Wyniki badania jakościowego.
  3. Stres u nastolatków – czynniki decydujące oraz wpływ na zdrowie i zachowania związane ze zdrowiem. Analiza ilościowa.