Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży

Autorki : Lek. Magdalena Miernik-Jaeschke, prof. dr hab. Irena Namysłowska –  Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii

Z artykułu można się dowiedzieć:

  • Co to jest depresja?
  • Jak często zaburzenia depresyjne występują u dzieci i młodzieży?
  • Jakie są objawy depresji?
  • Kiedy należy szukać pomocy specjalisty?
  • Jakie są przyczyny depresji?
  • Jakie zaburzenia mogą towarzyszyć depresji?
  • W jaki sposób rozpoznaje się depresję?
  • Jakie są metody leczenia depresji?
  • Farmakoterapia depresji
  • Jakie jest rokowanie?

Dodatkowa literatura:

Burns David D., Radość życia. Nowa terapia zaburzeń nastroju,

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005.

Preston J., Pokonać depresję,

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Koszewska I., Habrat-Pragłowska E., O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju,

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

Papolos D., Papolos J., Przezwyciężyć depresję,

Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1994.

Jedliński K., Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję?,

Intra, Warszawa 1993.

Wioletta Radziwiłłowicz, Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne,

Oficyna Wydawnicza IMPULS, Wydanie II, Kraków 2011