Autorki : Aleksandra Bąbik, Dominik Olejniczak Warszawski Uniwersytet Medyczny Celem artykułu jest analiza problemu samobójstw wśród dzieci i młodzieży w kontekście uwarunkowań zamachów samobójczych oraz udzielania skutecznej pomocy osobom nimi zagrożonym. W artykule omówiono podstawowe definicje, statystyki i uwarunkowania zamachów samobójczych istotne

Wiktor Szczepaniak (zdrowie.pap.pl) Źródła: „Psychiatria”, podręcznik pod red. Marka Jaremy Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka Blog „Porcelanowe Aniołki” Strona internetowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Psychiatrzy są zaniepokojeni pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Martwi ich zwłaszcza rosnąca liczba przypadków autoagresji. Z artykułu dowiesz się co

Źródło: Puls Medycyny Wyodrębnienie warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży na trzech poziomach referencyjnych – przewiduje projekt noweli rozporządzenia, który 11 lipca został skierowany do konsultacji. Obecna sytuacja w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień w populacji dzieci i młodzieży wskazuje

Ministerstwo edukacji Narodowej Problematyka zdrowia psychicznego człowieka, ochrony zdrowia, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu uwzględniona jest w odpowiednim zakresie w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół na

Autorki : Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża Materiał przygotowany w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólno-dostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje o tym, czym jest interwencja

Raport z badań Zdrowie psychiczne młodzieży. Przy współpracy : Instytut Matki i Dziecka. Fundacja Erasmus + Aventura Soccial- Associccao Autorzy: Dorota Kleszczewska, Joanna mazur, Anna dzielska, Agnieszka michalska, Fundacja Instytutu Matki i Dziecka Uniwersytet Warszawski Margarida Gaspar de Matos, Teresa Santos, Tania Gaspar, Cátia Branquinho, Maria Inês Antão, Fábio