Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych

Pod redakcją Joanny Mazur

Wyniki Badań  HBSC 2014

Autorzy opracowania:

Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka

mgr Anna Dzielska, dr med. Maria Jodkowska, dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, dr hab. n. o zdr. Joanna Mazur, dr hab. med. Anna Oblacińska, mgr Katarzyna Radiukiewicz, mgr Magdalena Stalmach, dr n. hum. Izabela Tabak, dr n. hum. Dorota Zawadzka

Katedra Biomedycznych Podstaw Edukacji i Seksuologii, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. n. społ. Anna Kowalewska, prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska

Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

dr n. med. Marta Malinowska-Cieślik

Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki, Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie

dr n. o kult. fiz. Hanna Nałęcz

Recenzenci:

prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski

prof. dr hab. med. Piotr Jankowski

Badania Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) ze swoją unikalną metodologią stanowią kluczowe źródło wiedzy o zachowaniach zdrowotnych młodych ludzi, o ich uwarunkowaniach psychologicznych i socjodemograficznych. Wyraźnie pokazują, że zachowania te zależą od  7 warunków zewnętrznych, w jakich nastolatki żyją – otoczenia domowego, szkoły, miejsca zamieszkania, statusu i zamożności rodziny. W badaniach bierze udział ponad 40 krajów na całym świecie. Polska uczestniczła w programach HBSC od ponad 25 lat, a Instytut Matki i Dziecka jest koordynatorem, ale też w znacznej mierze fundatorem tego przedsięwzięcia w naszym kraju.

Niewątpliwie, wyniki badań HBSC – szczególnie trendy obserwowane w latach 2010–2014 – powinny mieć znaczący udział w kształtowaniu aktualnych celów polityki zdrowotnej państwa w zakresie zdrowia publicznego w Polsce.