www.ezop.edu.pl Badanie EZOP jest pierwszym w Polsce badaniem stanu zdrowia psychicznego Polaków na tak dużej  róbie –10000  respondentów. Jego realizację umożliwiło wsparcie finansowe Norweskiego Mechanizmu Finansowegooraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W badaniach wykorzystano najnowszą wersję kwestionariusza CIDI (Composite  nternational Diagnostic

Ryzykowne zachowanie w okresie dojrzewania Autor (autorzy): Anna Kowalewska, Anna Dzielska Można korzystać po rejestracji na stronie: www.ceeol.com, Płatne Celem artykułu jest przegląd pytań związanych z zachowaniem ryzykownym wśród młodzieży w Polsce. Po pierwsze, autorzy przedstawiają podstawowe pojęcia teoretyczne dotyczące tworzenia i utrzymywania ryzykownych zachowań

Raport o poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest to raport Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC pt. „Child and Adolescent Mental Health in Europe” oraz oficjalne oświadczenie członków ENOC w sprawie zdrowia psychicznego dzieci w Europie.