Depresja

Autorka : Constance Hammen

Przekład: Małgorzata Trzebiatowska

Psychologia kliniczna została tak pomyślana, aby przezwyciężyć trudności, jakie występują w tradycyjnych podręcznikach, w przekazaniu, na czym naprawdę polegają zaburzenia psychiczne. Studenci psychologii, medycyny, pielęgniarstwa i pomocy społecznej, a także zapracowani przedstawiciele innych zawodów, potrzebują często przystępnej, ale pogłębionej wiedzy o tym, jak ludzie przeżywają lęk, depresję, uzależnienie lub na czym polegają inne zaburzenia, jak często one występują i kto jest najbardziej na nie narażony, a także aktualnych dowodów naukowych na temat ich przyczyn i możliwości leczenia. Seria ta zyska uznanie tych, którzy chcą zgłębić te kwestie w większym stopniu, niż umożliwiają to tradycyjne podręczniki, oraz tych, którzy w swych odpowiedziach egzaminacyjnych, badaniach, projektach, zadaniach lub praktycznych decyzjach chcieliby opierać się na jaśniejszym i lepszym zrozumieniu wiedzy klinicznej i na znajomości dowodów naukowych.